Bozuk Kelimeler

  Bir mefkurenin (ideolojinin) müdafilerini (savunucularını) anlatmak için Türkçede kullanılan bir ek var: +CI. Bu eki mefhumun (kavramın) manasını ve kelimenin türünü düşünmeden kullanıyorlar. Tabii ki bu şekilde düşünmeden, gelişi güzel kullananlar umumiyetle tahsil seviyeleri düşük kimseler. Hakiki gazetecilerin ve muharrirlerin (yazarların) yazılarında böyle kullanımlara tesadüf edilemez. Gerçi şu zamanda hapiste olmayan hakiki gazeteciye tesadüf…

Okuma Yazma

Şu son zamanlarda internete girip blogları karıştırmak, Ekşi Sözlük okumak eziyet oldu. Çünkü ne hikmetse buralarda yazı yazanlar imlaya asla dikkat etmiyorlar. Yazdıklarını okumamalarından olacak aksayan cümleleri de fark edemiyorlar ama imla bozukluğu göze daha çok batan berbat bir şey. Fakat mesele ne yazık ki bu sevdiğim mecralarla mahdut (sınırlı) değil. Uzun zamandır takip ettiğim…

Dil Bükücüler

Benim anadilim. My mother tongue. Meine Muttersprache.         Benim anadilim ne güzel dildir ki o da Türkçedir.         Ama kendisi bazen yetersizdir.         Kimi zaman düşüncelerimi ve duygularımı anlatacak doğru kelimeleri bulamam ve hemen İngilizcenin marketten istediğim ürünü seçermişçesine dolu dolu reyonlarından bir kelime seçerek koca bir cümlede anlatacağımı tek bir kelimeyle açıklayabiliyorum. Affluence.        …

Mustafa Kemal’in Avdeti

Uzun zamandır dil üzerine yazmıyordum. Fakat Falih Rıfkı’nın Mustafa Kemal’den yaptığı şu nakil beni tekrar yazmaya sevk etti: “Türkçenin hiçbir yabancı kelimeye ihtiyacı olmadığını söyleyenlerin iddiasını tecrübe ettik. Dili bir bir çıkmaza saplamışızdır. Bırakırlar mı dili bu çıkmazda? Hayır. Ben de işi başkalarına bırakmam. Çıkmazdan biz kurtaracağız.” Falih Rıfkı, bu sözleri Çankaya kitabında naklediyor. Benim…

Öztürkçecilere Cevap

Facebook’taki öztürkçeci sahifelerin herhalde en büyüğü Türk Dil Hareketi sahifesidir. Birkaç defa çeşitli sebeplerle bu sahife ile münakaşaya girdim ve ihraç edildim. Madem münakaşa ediyorsun,  onların fikirlerini desteklemiyorsun, neden sahifeyi beğenip takip ediyorsun diye sorarsanız; sahifenin çalışmalarını mühimsiyorum da o yüzden takip ediyorum. Ne kadar kızsam ve hatalı bulsam da insanlar üzerinde müessir oldukları aşikardır.…

Lisandan Harsa

                                             Ne kadar gariptir ki öztürkçeciler daima Türkçeyi sevdiklerini söylüyorlar. Halbuki bu şaşılacak şeydir. Zira Türkçeyi seven birinden onun tarihine hürmet göstermesi, mümkün olduğunca inkişafına çalışması ve dünyadaki itibarının tezyidine gayret etmesi beklenir. Lakin…

Dedim Ah Üzerine Tenkit

Feyza Hepçilingirler’in en meşhur kitabı Türkçe Off’un ikincisi vasfındaki Dedim Ah’ı iki ayrı kısımda tenkit etmek istiyorum. İlk kısımda kitabın muhtevasından değil de üslubundan bahsetmek niyetindeyim. İkinci kısımda da Feyza Hanım’ın fikirlerini tenkit edeceğim. Bu ikinci kısım, tahmin edersiniz ki daha uzun olacak. Çünkü ben fikir tenkit etmeyi severim. Öbüründen pek anlamam; en azından şimdilik…