Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ni Ziyaret

Bu hafta Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ni dört seneden sonra tekrar ziyaret ettim. Restorasyondan sonraki ilk gidişim oldu. Gördüm ki yapılan restorasyonun hem müspet hem menfi tarafları olmuş. Her şeyden evvel bina bakımsız bir haldeydi, şu anda gayet temiz durumda. Eserlerin sergilenme biçimleri de çok daha güzel olmuş. Kısımlara ayrıca temas edeceğim ama eski haline…

Kütüphane Rezaleti

Anlatacağım kütüphane sıradan bir kütüphane değil. Topkapı Sarayı’nın yani imparatorluğun en nadide eserlerinin toplandığı cihan-şümul bir kütüphane. Padişahlara takdim edilen kitapların tezhipli, minyatürlü birer sanat harikası olduğunu söylemeye lüzum var mı? Nakışların (minyatürlerin) güzelliğini Halil İnalcık’ın Has-bağçede Ayş u Tarab Kitabı’ndan görebiliyoruz. Hocanın Süleymânnâme’den, Hünernâme’den seçtiği şu nakışlara bakınız. Bunları ihtiva eden yazmalar acaba daha…