Sohbet

Çok uzun zamandır yazmıyorum. Öyle meşguliyetten, vakit darlığından yazmıyor değilim. Bahardan beri bir taşınma, hazırlanma, seyahat ve hicret halindeyim. Onun için yazmaya kafamı veremiyorum. Ama sanırım artık hayatım tekrar bir nizama girdi. Ben de sonunda kalemi elime alabildim. Bahardan beri neler oldu? Pek çok şey oldu ama bunların hangisi siz karileri alakadar eder hangisi etmez,…

Ahmed Haşim Üstadın Bir Şiiri Üzerine

                        Ahmet Haşim’in Bir Günün Sonunda Arzu şiiri üzerime kim bilir ne kadar yazı yazılmıştır. Bu kadar meşhur bir şiir olur da üzerine yazılmaz mı? Ben de yazacağım, şiirle alakalı bir tesbitimi beyan edeceğim. Lakin bu tesbitim şiirin manasından çok telaffuzu ve kıraati hakkında…

Bârân-ı İlâhî

  “Allah´ın âsâr-ı rahmetine bir baksana! Toprağı, öldükten sonra, tekrar nasıl diriltiyor? İşte o Allah, bütün ölüleri muhakkak diriltecek, hem O herşeye kâdirdir.” Rum suresi 50. ayet. 30/5” Gündüzleri dışarıda gezerken yağmuru sevmem ama gece odamda otururken, yatağımda yatarken damlaların sesi, yıldırımlar, gök gürültüleri pek hoşuma gider. Gündüzleri yağmurun hoşuma gitmemesinden biraz hicap duyarım doğrusu.…

Lisandan Harsa

                                             Ne kadar gariptir ki öztürkçeciler daima Türkçeyi sevdiklerini söylüyorlar. Halbuki bu şaşılacak şeydir. Zira Türkçeyi seven birinden onun tarihine hürmet göstermesi, mümkün olduğunca inkişafına çalışması ve dünyadaki itibarının tezyidine gayret etmesi beklenir. Lakin…

Kimin Eserleri?

Kıymetli şairimiz Fuzûlî’nin Leylî vü Mecnûn şâheserinden iktibas:Gül derdi hadîka-i emeldenMey içdi sürâhî-i eceldenKabrini kucakladı nigârunCân sadkası etdi ol mezârunLeylî dedi verdi cân-ı şîrînOl âşık-ı bî-karâr ü miskîn …Bu beyitler ve daha niceleri… Her biri edebiyat hazinemizin, harsımızın (kültürümüzün) en kıymetli parçalarıdır. İnsan biraz tefekkür edince idrak ediveriyor. Yukarıda zikrettiğim mısralarda Fuzuli bizlere bir resim…

Türkçe

Facebook’ta meşhur bir sahife var. Şu kendilerini “öztürkçeci” diye tavsif edenlerin sahifelerinden. 18 Aralık’ta “Anımsatma” serlevhalı (başlıklı) bir metin mukaseme etmişler (paylaşmışlar). Bu metinde Arapça, Farsça menşeli kelimelerin Türkçeleştiğini müdafaa eden yani hakikati gören muakkiplerinden (takipçilerinden) şikayet ediliyor. Şöyle deniliyor: “Özellikle Arapça ve Farsça sözcüklerin Türkçeleşmiş olduğunu ve değiştirilemeyeceğini savunan arkadaşlarımız var. Bunu çoktan aşmış…