Türkçe Günlükleri 3

18 Ocak Cuma Twitter’da Kırkkanat’ın yazdıklarına cevap verip nâzik kelimesini, vezinleri ve kalın harfleri anlattım. Fakat çok mühim bir noktayı gözden kaçırmışım. Nâzik kelimesi Arapça kökenli değil, Farsça kökenli: nâzük > nâzik. Bunu hatırlatan @okale1 ‘e hatırlatmasından dolayı Twitter’dan teşekkür ettim ama bir kez de buradan etmek istiyorum. Tabii kelimesinin kökeninin Farsça olması çok fazla…

Türkçe Günlükleri 2

12 Ocak Cumartesi Halide Edip’in Türk’ün Ateşle İmtihanı’nı okuyorum. Bitirmek üzereyim. Önemli ve ilginç bulduğum kısımları not ettim ama burada beni rahatsız eden bir noktaya temas etmek istiyorum. Fakat kitabı e-kitap olarak okuduğum için maalesef baskı ve sayfa numarası veremeyeceğim. “Bir teşrî-i meclis, bir kabine, bir de icra heyeti kurmak ve bunun başına da meclis…

Türkçe Günlükleri 1

4 Ocak Cuma Özdemir İnce, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde mütenâkız kelimesi yerine çelişmen kelimesini kullanmış. Bu kullanımı ilk defa görüyorum. Halbuki TDK, mütenakız’a Türkçe kökenli karşılık olarak çelişkili kelimesini, Kubbealtı Lügatı ise çelişik kelimesini veriyor. +mAn gibi sadece kocaman, şişman, azman gibi birkaç örnekte görülen bir fiilden isim yapma ekinin kullanılmasını benim anlayamadığım bir hikmeti var…