Bozuk Kelimeler

  Bir mefkurenin (ideolojinin) müdafilerini (savunucularını) anlatmak için Türkçede kullanılan bir ek var: +CI. Bu eki mefhumun (kavramın) manasını ve kelimenin türünü düşünmeden kullanıyorlar. Tabii ki bu şekilde düşünmeden, gelişi güzel kullananlar umumiyetle tahsil seviyeleri düşük kimseler. Hakiki gazetecilerin ve muharrirlerin (yazarların) yazılarında böyle kullanımlara tesadüf edilemez. Gerçi şu zamanda hapiste olmayan hakiki gazeteciye tesadüf…

Okuma Yazma

Şu son zamanlarda internete girip blogları karıştırmak, Ekşi Sözlük okumak eziyet oldu. Çünkü ne hikmetse buralarda yazı yazanlar imlaya asla dikkat etmiyorlar. Yazdıklarını okumamalarından olacak aksayan cümleleri de fark edemiyorlar ama imla bozukluğu göze daha çok batan berbat bir şey. Fakat mesele ne yazık ki bu sevdiğim mecralarla mahdut (sınırlı) değil. Uzun zamandır takip ettiğim…

Gazetedeki Bir Kelime

Uzun bir aradan sonra tekrar gazete okumaya başladım. Gazetedeki yazıların güzelliği bir yana süreli neşriyatı takip etmek bana çok zevk veriyor. Her gün gidip gazete alıp bir önceki günün mütalaalarına cevaplar veya ilaveler okumak çok güzel. Bazı gazetelerin haftalık mecmua şeklinde ilaveleri de oluyor. Bunları takip etmek de güzel. Günümüzde gazetecilik maalesef eskisi kadar kültür…

Öztürkçecilere Cevap

Facebook’taki öztürkçeci sahifelerin herhalde en büyüğü Türk Dil Hareketi sahifesidir. Birkaç defa çeşitli sebeplerle bu sahife ile münakaşaya girdim ve ihraç edildim. Madem münakaşa ediyorsun,  onların fikirlerini desteklemiyorsun, neden sahifeyi beğenip takip ediyorsun diye sorarsanız; sahifenin çalışmalarını mühimsiyorum da o yüzden takip ediyorum. Ne kadar kızsam ve hatalı bulsam da insanlar üzerinde müessir oldukları aşikardır.…

Lisandan Harsa

                                             Ne kadar gariptir ki öztürkçeciler daima Türkçeyi sevdiklerini söylüyorlar. Halbuki bu şaşılacak şeydir. Zira Türkçeyi seven birinden onun tarihine hürmet göstermesi, mümkün olduğunca inkişafına çalışması ve dünyadaki itibarının tezyidine gayret etmesi beklenir. Lakin…

Uyduruk Kelimeler

Öztürkçecilerin uydurdukları kelimelere laf edenlerin gayeleri aslında eski kelimelerin ekmeğine yağ sürmekmiş. Amanın, açılın Suat Özer tespit buyurmuş. Kimsenin göremediğini görmüş de etrafındakilere ziya saçmış. O söylemese biz nereden bileceğiz uydurma kelimelere karşı çıkarken eski kelimeleri istediğimizi. Uydurma kelimelere muhalefet ederken eski kelimeleri müdafaa ettiğimi hiçbir zaman saklamadım. Ben Türkçemizin ölü lisan olarak Farsça ve…

Türkçe

Facebook’ta meşhur bir sahife var. Şu kendilerini “öztürkçeci” diye tavsif edenlerin sahifelerinden. 18 Aralık’ta “Anımsatma” serlevhalı (başlıklı) bir metin mukaseme etmişler (paylaşmışlar). Bu metinde Arapça, Farsça menşeli kelimelerin Türkçeleştiğini müdafaa eden yani hakikati gören muakkiplerinden (takipçilerinden) şikayet ediliyor. Şöyle deniliyor: “Özellikle Arapça ve Farsça sözcüklerin Türkçeleşmiş olduğunu ve değiştirilemeyeceğini savunan arkadaşlarımız var. Bunu çoktan aşmış…