Lisandan Harsa

                                          image

 

Ne kadar gariptir ki öztürkçeciler daima Türkçeyi sevdiklerini söylüyorlar. Halbuki bu şaşılacak şeydir. Zira Türkçeyi seven birinden onun tarihine hürmet göstermesi, mümkün olduğunca inkişafına çalışması ve dünyadaki itibarının tezyidine gayret etmesi beklenir. Lakin öztürkçecilerin ekserisinde bunlar görülmüyor.

Türkçenin tarihi hakkındaki malumatlarının az olduğunu söyleyecek değilim. İçlerinde bu sahada tahsil yapmışları bile vardır ama benim hissettiğim, tarih-i lisan-ı Türkî malumatlarını asıl, hakiki Türkçe için değil de öztürkçe için istimal etmeleri. Burada insicamlı bir taraf elbette var ama güzelim Türkçemize dil uzatmaları bakımından tenkidi hak ediyorlar. Mesela Osmanlı Türkçesi hakkındaki mütalaaları hep menfi cihette. Halbuki meseleye daha ilmi yaklaşsalar görecekler ki beğenmedikleri Osmanlı Türkçesi, Türk edebiyatının zirve eserlerinin lisanıdır ve unutmamak lazım ki yine tenkit ettikleri Osmanlı’nın Türkçe taraftarlığı olmasaydı, Osmanlı Selçuklu ananesini devam ettirseydi herhalde Anadolu’da bugün Türkçe kalmazdı.

Tabii bu belki de onların istediği bir şeydir. Osmanlı’nın zarif hislerle işlediği lisanımızın mevcudiyeti onların muvaffak olmalarına manidir. Asya’nın inkişaf etmemiş, iptidai lisanı ile harekete geçmek herhalde rüyalarını tezyin eder. Lakin iş öyle değil. Osmanlı Türkçesi mevcut ve elimizden geldiği kadarıyla bu güzel lisanın tasarrufuna gayret ediyoruz. Şuna eminim ki bugünün kuru, takır tukur üslubu öztürkçecilerin eseridir. Hatta üç yüz kelime ile derdini ifade etmeye çalışan ve bi’t-tabii edemeyen ensâl de öztürkçecilerin eseridir. Bunu fark etmek için insanları dinlemeye de hacet yoktur. Çok değil; şöyle elli, altmış sene evvelinin bir romanını açın bir de zamanımızdan bir roman açın. En revaçtaki romanları seçseniz bile fark tezahür edecektir. Ne yazık ki kelime haznemiz endişe verecek kadar tenakus etmiştir, tedricen etmektedir.

Tabii bunun mühim sebepleri arasında harf inkılabı da bulunmaktadır. Harf inkılabı ki geçmiş eserlerle aramızdaki bağları bir seferde kopartmış, yeni nesillerin onlara muvasalatına da mani olmuştur. Arapça ve Farsça taliminin kaldırılması da bir başka amildir. Bütün bunlardan varılan netice şudur. Evet eski harstan kopmak ma’at-teessüf mümkün olmuştur ama teşekkül ettirilmek istenen yeni hars mevzuunda muvaffak olunamamıştır. Elimizde edepten, ilimden, ve dahi sanattan, incelikten bî-haber nesil durmaktadır. Bu neslin bir ferdi olmaktan bazen hicap duysam da asıl mahcup olması gerekenlerin bu nesli böyle yetiştirenler olduğuna kaniyim.

Yine de ümidimi tamamen kaybetmedim. Elimden geldiğince, kuvvetim dahilinde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. En azından yazıyorum. Benden kat-be-kat mühim hamleler yapanlara da tesadüf ediyorum. Nedir bu hamleler? Sahip olduğumuz inceliklerin farkına varmış bir şair olarak şiir yazmaktır, musikişinas olarak musiki icra etmektir. Yani artık şuurlu bir şekilde yeniden o zevki harekete geçirmektir. Benim yaptığım ise sadece bu lüzumu tespit olabilir. Yine de bir iki kişi bana hak verir de bu cihetle bir şeyler yapmaya teşebbüs ederse ben vazifemi ifa etmiş sayılırım.

Ben bir edebiyatçı olarak lisan hakkında yazıp çiziyorum. İstiyorum ki yine zengin ve ince lisanımızı tasarrufa başlayalım. Güzelliklerimizin farkına varalım. Mesela gençler hislerinin tercümelerini kendine şakrkıcı diyen bir kısım zevatın herzelerinde değil de divanlarda arasalar fena mı olur? Romeo ve Juliet’ten evvel Leyla ile Mecnun’u kıraat etseler güzel olmaz mı?

Bütün bunların olabilmesi için evvela lisanımızın tanzim edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bence insan lisanı ile tefekkür ve tahassüs eder. Zarafete temayül lisanın evsafına merbuttur.

Onur BÜLBÜL

7 Nisan 2013 

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s