Fasıla

Yazmaktan uzak kalmak zor şeymiş. İnsan yazmayı alışkanlık haline getirdikten sonra yazamadığında huzuru kaçıyor, ne yapacağını şaşırıyor. İşin zor tarafı beni yazmaktan alıkoyan yine kendimim. Neden bilmiyorum ama uzun zamandır yazmak arzusuyla yanıp tutuşmama rağmen bir türlü kalemi elime alamıyordum. Şimdi ise yazmayı ne kadar özlediğimi daha iyi anlıyorum. Sait Faik’in bir hikayesi “yazmasam çıldıracaktım”…

Bir Hutbenin Düşündürdükleri

  Bugün cuma. Hutbe okundu. Nerede nebimizin tavsiye edip kendisinin de okuduğu hutbe, nerede şimdikiler. İmam minbere çıkmış da edebiyat yapıyor, nebiye medhiyeler düzüyor. Belli ki Charlie Hebdo’ya müteveccih tecavüzleri ve karikatürleri dikkate alarak hazırlanmış bir hutbe bu. Peygamberlerin ne kadar muteber oldukları, onlara hürmet edilmesi lazım geldiği söyleniyor. Peki bu hutbeyi dinleyenler kimler? Bu…

Yazmaları Türkiye’nin Gazabından Kurtarınız

  İki gündür Farsça mütehassısı Prof. Dr. Mehmet Kanar Facebook’ta çeşitli Türkçe yazmaların okunup bilgisayara indirilebileceği bağlantılar paylaşıyor. Benim tespit ettiğim eserler şunlar: Baki Divani Leylî vü Mecnûn (Fuzûlî) Münâzara-i Bahâr ü Şitâ (Lamiî Çelebi) Şimdi siz zannediyor musunuz ki bunlar Türkiye hudutları içerisindeki eserlerdir? Hayır efendim. Bunlar Fransa’da Bibliothèque Nationale’de bulunuyor. Kitapların 19. asırda…

Çizgi Film

Çocuklukta seyredilen çizgi filmlerin unutulduğunu hiç görmedim. Televizyon ile bizden evvel tanışmış nesilden birine sorun bakalım size anlatacak mı anlatamayacak mı seyrettiği çizgi filmleri. Ben en ufak teferruatına kadar anlatacağını düşünüyorum. Bu vaziyet herhalde çocuk olmanın getirdiği dertsizlikten kaynaklanıyor. Günün tek meselesi o çizgi filmi seyretmek olduğu için bütün dikkatini toplayıp seyredebiliyor çocuklar. Benim niyetim…

Edebiyat İlmi

  Şu anda Darü’l-fünun’un Türk Dili ve Edebiyatı Şubesi’nde üçüncü sınıf talebesiyim. Ahmet Hamdi’nin, Muharrem Ergin’in ders verdiği amfilerde ders görüyorum. Hocalarımız arasında sahasında çok kıymetli olanlar da var, talebenin sualine cevap veremeyip “onu git sen kendin öğren” deyip bilmediğini söyleyemeyecek kadar fazilet fakiri olanlar da. Fakat umumi manada muvaffak bir mektepte tahsil görüyorum. Bu…

Salah Birsel’in Günlüğü

  Bu yazım kitap tanıtımından ziyade bir kitap hakkında efkâr-ı umumiye ve tavsiye-i edebiyyedir zira maksadım reklam değil bir güzelliği mukaseme etmektir. Benimle müşterek zevke sahip kârilerle (okurlarla) güzel bulduğumu mukaseme etmek edebî vazifem olmakla beraber büyük bir zevktir de. Günlük, benim tercihimle rûznâme, her daim yazmak istediğim, yazanlara da gıpta ile baktığım bir nevi.…

Almanya Seyahatnamesi

Bu yazı 2014 senesinin Ağustos ayında yaptığım Almanya seyahati üzerine yazılmıştır. Bir şehri gezmek tanımak nedir? En meşhur tarihî binaları temaşa edip birkaç saat içinde müzelerine göz atmak değildir herhalde. Bir şehir bence en iyi insanları ile anlaşılır. Sokaklarında kaybolmadan, önünüze çıkan insanlara yol sormadan şehir tanınmaz. Hele hele turistik mekanlar gezilerek hiç anlaşılmaz. Bir…