KPK_1310

Edip Geçinenler

  Nâdânlar eder sohbet-i nâdânla telezzüz Dîvânelerin hem-demi dîvâne gerekdir Ziya Paşa “Ne olacak bu Cumhuriyet Kitap’ın hali” diye her hafta düşünmekten kendimi alamıyorum. Bir gazetenin haftalık kitap ilavesi vermesi çok güzel ve takdir edilecek bir şey. Yeni çıkan kitapları takip etmek, bazıları hakkında yazılar okumak için gerçekten güzel bir düşünce. Lakin bu düşünce hayata…

Nurullah Ataç'ın bahsettiğim teşekkür ile başlayan kitabı

Gazetedeki Bir Kelime

Uzun bir aradan sonra tekrar gazete okumaya başladım. Gazetedeki yazıların güzelliği bir yana süreli neşriyatı takip etmek bana çok zevk veriyor. Her gün gidip gazete alıp bir önceki günün mütalaalarına cevaplar veya ilaveler okumak çok güzel. Bazı gazetelerin haftalık mecmua şeklinde ilaveleri de oluyor. Bunları takip etmek de güzel. Günümüzde gazetecilik maalesef eskisi kadar kültür…

Fasıla

Yazmaktan uzak kalmak zor şeymiş. İnsan yazmayı alışkanlık haline getirdikten sonra yazamadığında huzuru kaçıyor, ne yapacağını şaşırıyor. İşin zor tarafı beni yazmaktan alıkoyan yine kendimim. Neden bilmiyorum ama uzun zamandır yazmak arzusuyla yanıp tutuşmama rağmen bir türlü kalemi elime alamıyordum. Şimdi ise yazmayı ne kadar özlediğimi daha iyi anlıyorum. Sait Faik’in bir hikayesi “yazmasam çıldıracaktım”…

Bir Hutbenin Düşündürdükleri

  Bugün cuma. Hutbe okundu. Nerede nebimizin tavsiye edip kendisinin de okuduğu hutbe, nerede şimdikiler. İmam minbere çıkmış da edebiyat yapıyor, nebiye medhiyeler düzüyor. Belli ki Charlie Hebdo’ya müteveccih tecavüzleri ve karikatürleri dikkate alarak hazırlanmış bir hutbe bu. Peygamberlerin ne kadar muteber oldukları, onlara hürmet edilmesi lazım geldiği söyleniyor. Peki bu hutbeyi dinleyenler kimler? Bu…

Yazmaları Türkiye’nin Gazabından Kurtarınız

  İki gündür Farsça mütehassısı Prof. Dr. Mehmet Kanar Facebook’ta çeşitli Türkçe yazmaların okunup bilgisayara indirilebileceği bağlantılar paylaşıyor. Benim tespit ettiğim eserler şunlar: Baki Divani Leylî vü Mecnûn (Fuzûlî) Münâzara-i Bahâr ü Şitâ (Lamiî Çelebi) Şimdi siz zannediyor musunuz ki bunlar Türkiye hudutları içerisindeki eserlerdir? Hayır efendim. Bunlar Fransa’da Bibliothèque Nationale’de bulunuyor. Kitapların 19. asırda…

Çizgi Film

Çocuklukta seyredilen çizgi filmlerin unutulduğunu hiç görmedim. Televizyon ile bizden evvel tanışmış nesilden birine sorun bakalım size anlatacak mı anlatamayacak mı seyrettiği çizgi filmleri. Ben en ufak teferruatına kadar anlatacağını düşünüyorum. Bu vaziyet herhalde çocuk olmanın getirdiği dertsizlikten kaynaklanıyor. Günün tek meselesi o çizgi filmi seyretmek olduğu için bütün dikkatini toplayıp seyredebiliyor çocuklar. Benim niyetim…

Edebiyat İlmi

  Şu anda Darü’l-fünun’un Türk Dili ve Edebiyatı Şubesi’nde üçüncü sınıf talebesiyim. Ahmet Hamdi’nin, Muharrem Ergin’in ders verdiği amfilerde ders görüyorum. Hocalarımız arasında sahasında çok kıymetli olanlar da var, talebenin sualine cevap veremeyip “onu git sen kendin öğren” deyip bilmediğini söyleyemeyecek kadar fazilet fakiri olanlar da. Fakat umumi manada muvaffak bir mektepte tahsil görüyorum. Bu…